احزاب دولت ساخته و دوره ای بلای جان تقویت تحزب در ایران/ مشکل اقتصادی بزرگترین مانع احزاب برای فعالیت

بدون شک وجود چند حزب بزرگ و تأثیرگذار برآمده از متن مردم، سودمند تر از وجود چند صد حزب بدون پایگاه مردمی خواهد بود که در آستانه انتخابات ها ظاهر می شوند و بعد از آن خبری از آنها نیست،‌در واقع احزاب دولت ساخته و دوره ای بلای جان تقویت تحزب در ایران می باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ امروزه احزاب یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری در دوره مدرن محسوب می‌شود به‌طوریکه یکی از مؤ ترین نهاد های تأثیر گذار بر روند های تصمیم گیری و اجرائی کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل می کند. در جوامع و نظامهای سیاسی کنونی تقریباً هم اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد و از احزاب بعنوان چرخ دنده ماشین دموکراسی یاد می‌شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد پیدایش احزاب و گروههای سیاسی مختلف با آرمانها و عقاید گوناگون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودیم لیکن با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب هنوز احزاب سیاسی به معنای واقعی کلمه نهادینه نشده‌اند و هیچکدام از احزاب نتوانسته اند کار ویژه واقعی احزاب از جمله مشارکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، ارتباطات سیاسی و… را داشته باشند اگر چه به کرات نام احزاب شنیده شده اما اکثریت قریب به اتفاق آنها فقط نام حزب را یدک کشیده اند.

نگاهی به حضور احزاب در تاریخ ایران

با نگاهی به تاریخ تحزب در ایران، درمی یابیم که پیدایش اندیشه حزبی و فعالیت احزاب سیاسی در ایران به دوران مشروطیت بازمی‌گردد. در آن دوران به واسطه حضور نخبگان و روشنفکران از فرنگ برگشته و تکاپوی نیروهای سیاسی و اجتماعی، احزاب سیاسی نه در یک فرآیندی آرام و منطقی، بلکه در فضایی مشوش و پیچیده و با دخالت‌های قدرت‌های خارجی تأسیس شدند و به فعالیت بیمارگونه، ناقص و به تعبیری نهادینه‌نشده خود پرداختند. شاید همین نقطه شروع دیوار تحزب در ایران و آجر کج پی آن حزب و تحزب را تا ثریای سیاست کج دار و مریز کرده است. همین پیشینه اندک و ضعف ساختاری را می‌توان یکی از دلایل ناکار آمد احزاب سیاسی در ایران دانست.

در دوره های بعدی نیز احزاب توسط افراد شناخته تأسیس می شدند و بی آنکه مرام و مسلک نهادینه شده ای ارائه دهند و بر اساس مرامنامه و ایده و افکار منطبق بر خواست مردم بنا شده و یارگیری کنند، بیشتر مقلد احزاب بیگانگان بودند که در پی پیاده کردن اراده و سیاست های آن ها در ایران بودند.

هرچند ایران چند حزب فراگیر را در سپهر سیاست خود تجربه کرده است، فراگیر بودن آن ها لزوما به این معنا نیست که کارکرد حزبی مناسب را در فضای سیاست و اجتماع کشور عملی کرده اند.

نیاز به وجود احزاب سیاسی قدرتمند، کارآمد، و دغدغه‌مند برای حال و آینده ایران اسلامی ضرورتی استراتژیک است. اگر بر این نکته همواره تأکید داشته ایم که نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که خواستار تلفیق جمهوریت با اسلامیت بر پایه تفکیک قوای سه‌گانه است، می توان گفت چنین ساختاری هرگز بی نیاز از وجود احزاب قدرتمند و فراگیر و مردمی نیست.

احزاب در ایران جز دوره هایی کوتاه، بیشتر احزاب قدرت ساخته یا دولت ساخته بودند که بعد از استقرار گروهی در مسند قدرت تشکیل می شده و سازمان می یافتند. اگر در کشورهای توسعه یافته فعالیت های حزبی منجر به در دست گرفتن قدرت و تربیت نیروهای سیاسی و کادرسازی می شود در کشورمان این دولت ها بودند که به واسطه داشتن قدرت، امکانات و رسانه حزب تأسیس می کردند و با پایان دوران دولت هایشان این احزاب نیز رو به افول می گذاشت.

یکی از مهمترین معایب احزاب قدرت ساخته، ساختار معکوس از بالا به پایین است؛ ساختاری که اصولا باید از پایین به بالا باشد و افراد از لایه های زیرین وارد حزب شده با رشد و پیشرفت در ساختار آن به لایه های میانی و بالای آن راه پیدا کرده و در این مسیر به یک سیاستمدار و مدیر ورزیده تبدیل شوند.

برخی کارشناسان سیاست ریشه پا نگرفتن احزاب و نگاه حزبی را در ایران، عدم تعمیق فرهنگ دموکراسی و حزبی و استنباط منفی از این مفاهیم می دانند، به گونه ای که عضویت در یک حزب و یا حزبی بودن، دارای بار منفی است. شاید تجربه ناموفق احزاب در جامعه ایران و البته تبلیغات سوء علیه احزاب توسط دولت ها به عنوان نهادهای بی فایده و تولید کننده بی ثباتی و هیاهو نیز در این نگاه منفی مؤثر بوده است.

در این میان نیز برخی نخبگان و فعالان سیاسی کشور، یکی از افتخارات خود را «حزبی نبودن» می دانند، به گونه ای که عده ای در خلال انتخابات خود را مستقل می نامند که این عنوان در فرایند انتخاباتی پدیده ای نوظهور و نشان از مسئولیت گریزی است، چون یکی از کارکردهای مهم احزاب در کنار پرورش و پالایش نیروها، برنامه محوری و در نهایت پاسخگویی به مردم و به ویژه کسانی است که به برنامه های آنان رأی داده اند.

عدم تحزب خلأیی درست کرده که نمایندگان مجلس و دولت ها پس از انتخابات، عملا می توانند از پاسخگویی به مردم به معنای واقعی آن و نه دادن شعار پاسخگویی شانه خالی کنند. عملکرد بد و ضعیف کاندیدای معرفی شده توسط یک حزب شناسنامه دار، باعث این می شود که مردم ضمن سؤال از حزب و مطالبه حقوق خود به واسطه رأیی که به کاندیدای حزب داده اند، امکان این را داشته باشند در انتخابات بعدی، حمایت خود از آن حزب را سلب کرده و به گزینه های پیشنهادی آن حزب رأی اعتماد ندهند.

آسیب شناسی رفتاری احزاب در مقاطع گوناگون کشور، نشان می دهد که احزاب و تشکل های سیاسی، علاوه بر این که نتوانستند اقبال مردمی را به خود جلب کنند، رفتارها و عملکرد برخی از آنها، حتی باعث تنش ها و چالش های جدی برای نظام اسلامی شده است. همین رفتارها باعث شده تا مردم هم نسبت به احزاب و تشکل ها نگاه مثبتی نداشته باشند.

جایگاه احزاب در قانون اساسی

حزب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اگر بخواهیم از منظر مطالعات تطبیقی قانون اساسی کشورهای مختلف را نگاه کنیم، معمولاً یک اصل از اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ها ست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در۲ اصل ۲۶و۲۷ به کلیات مربوط به آزادی احزاب و انجمن ها و شرایط و حدود فعالیت آنها پرداخته است.

در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده: « احزاب، جمعیت ها، انجمن های اسلامی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» در اصل ۲۷ نیز آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است

احزاب کارآمد در خدمت توسعه و تعالی کشور

وجود احزاب سیاسی در جامعه یک نیاز ضروری و اساسی تلقی می گردد به‌طوری که هم دولت و هم جامعه نیاز به حزب دارد. علت اینکه جامعه نیاز به حزب دارد این است که امروزه خواسته های گروهها و اقشار متفاوت شده است و درکشان از نیازهای طبقاتی شان افزایش پیدا کرده است برای اینکه بتوانند این نیاز طبقاتی‌شان را به سیستم سیاسی افزایش بدهند و چون تحصیلاتشان افزایش پیدا کرده و آگاهی آنها بیشتر شده به قالب تشکیلاتی که اسمش را حزب می گذاریم تبدیل می‌شوند.

شایسته است، فعالان سیاسی و نهادهای نظام جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و دولت با نگاه دوباره به مسأله تحزب، سعی در بسترسازی برای رویش و پا گرفتن احزاب در فضای سیاسی کشور کنند و شرایط را برای گسترش احزاب فراگیر مؤثر در کشور فراهم کنند.

به نظر می رسد، وجود چند حزب بزرگ و تأثیرگذار برآمده از متن مردم، سودمند تر از وجود چند صد حزب مقوایی بدون پایگاه مردمی خواهد بود که در آستانه انتخابات ها ظاهر می شوند و بعد از آن خبری از آنها نیست.

خبرگزاری خانه ملت در گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به برررسی “علت ریشه دار و فعال نبودن احزاب در کشورمان” پرداخته است.
حمیدرضا کاظمی

کاظمی:

احزاب برای حضور در صحنه های مدیریتی کشور برنامه ای ندارند/ حزب نهادینه شده در کشور نداریم

سید حمید رضا کاظمی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در ” خصوص علت ریشه دار و فعال نبودن احزاب در کشورمان” با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعیین سرنوشت به دست خود مردم شکل گرفت و مردم با انتخاب خود افراد را برای مناصب معرفی می کردند، اظهار داشت: در سالهای ابتدای انقلاب اسلامی تا حدودی کارهای حزبی و تشکیلاتی صورت گرفت که البته دوام چندانی نداشت، چون پیگیری لازم انجام نشده و کارها بدون نتیجه ماند.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که احزاب نهادینه نشوند و حزب ها کارکرد واقعی نداشته باشند نمی توان انتظار داشت اقدام مناسب و قابل توجهی از سوی آنها شکل بگیرد، گفت: متاسفانه بسیاری از احزاب و تشکل های ما کارکرد حزبی ندارند و مرامنامه و اساسنامه ای که به تصویب مردم و اعضا رسیده باشد را شاهد نیستیم،‌بلکه گروه های هستند که بنا بر منافع و مصلحت های خود در زمانی دور هم جمع می شوند.

نماینده مردم پلدختر با بیان اینکه احزاب نهادینه و فعال باید به مردم در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند،‌ تصریح کرد: وقتی مردم عملکرد و برنامه های مناسب احزاب را مشاهده کنند به آنها اعتماد می کنند و امور اجرایی و توسعه ای کشور را به آنها می سپارند.

وی با بیان اینکه احزاب باید برای حضور در امور اجرایی و توسعه ای کشور کادرسازی و نقش آفرینی در سطح مناسب داشته باشند تا بتوانند نتایج اقدامات خود را مشاهده نمایند، افزود: بخش عمده ای از ریشه دار نبودن احزاب و تشکل ها در کشور ما به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه ما می باشد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه احزاب باید در امور کشور وارد شده و نقش مناسب و مثبتی را در دولت و مجلس ایفا کنند، اعلام کرد که مجلس این امادگی را دارد که اگر قوانینی دست و پا گیری در برابر تقویت و مشارکت ببشتر احزاب وجود داد، همکاری لازم راانجام داده و مشکلات را برطرف نماید.
اصغر سلیمی

سلیمی تشریح کرد:

آسیب شناسی از عملکرد احزاب فصلی و انتخاباتی در کشور/ کاردسازی نمی کنند و برنامه مشخصی ندارند

اصغر سلیمی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در ” خصوص علت ریشه دار و فعال نبودن احزاب در کشورمان” با اشاره به اینکه در تمام دنیا احزاب در کشورهای که سابقه دموکراسی دارنداز جایگاه بالای برخوردار می باشند، گفت: متاسفانه در کشور ما برخلاف تمامی شعارها و مسائلی که در خصوص تقویت نقش و کارکرد احزاب مطرح می شود، حزب ها جایگاه خاصی را ندارند.

وی با ابراز تاسف از اینکه احزاب و یا تشکل های سیاسی فقط در فصول انتخابات و یا مسائل سیاسی وارد صحنه می شوند، اظهار کرد: بسیاری از احزاب پس از اتمام انتخابات کلا از بین می روند و در دوره بعدی انتخابات ها باز نوای از آنها شنیده می شود که این امر به هیچ عنوان نشان دهنده فعال و پویا بودن این تشکل ها نمی باشد، چرا که نشان از عدم ریشه دار بودن و فاقد برنامه و طرح برای مشارکت در امور اجرایی کشور هستند.

سلیمی بیان داشت: متاسفانه احزاب و تشکل ها در کشور سازماندهی قوی و برنامه ریزی برای کادر سازی، عضو گیری، حضور در عرصه های مختلف و تاثیر گذاری در امور کشور را ندارند. که این امر برای نظام مردم سالاری یک ضعف محسوب می شود، چرا که برای تقویت و پویایی یک نظام قوی نیازمند احزاب و تشکل های بسیار قوی و با برنامه می باشد.

نماینده مردم سمیرم با اشاره به اینکه احزاب قوی و ریشه دار مطمئنا اگر با برنامه و طراحی مناسب وارد صحنه های مختلف کشور شوند می توانند در امور گوناگون به رشد و پیشرفت کمک نمایند، تصریح کرد: احزاب برای پیشرفت باید سازکارهای مناسب طراحی، کادرسازی کرده و با عضو گیری و هدف گذاری در مسیر و ریل مناسب حرکت نمایند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها این احزاب هستند که با برنامه های جامع وارد صحنه اجرایی و قانون گذاری کشورها شده و مردم به برنامه ها و طرح های آنها رای می دهند،‌ گفت: احزاب فعال و قوی در کشور کم داریم و بسیاری از آنها نتوانسته اند جایگاه خوبی در کشور برای خود ایجاد کنند، ولی انتظار این است که حزب ها با تمام ظرفیت های خود برای رشد و تعالی کشور وارد صحنه شده و موجب تقویت کشور شوند.

سلیمی با بیان اینکه همواره شعار داده می شود که باید احزاب قوی و فعال داشته باشیم ولی هیچ گه نگاه جدی و دقیقی در این زمینه وجود نداشته است، تاکید کرد: برای تقویت و فعالیت احزاب و تشکل های قانونی هیچ محدودیت و مانعی وجود ندارد و همه شرایط و فضای مناسب برای حضور آنها در صحنه مهیا است، ولی متاسفانه خود احزاب به دلیل عدم برنامه ریزی و پشت کار وارد میدان نمی شوند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به اینکه یکی از مراحل و جایگاه های که می تواند به نقش موثر و حضور پر رنگ احزاب کمک کند انتخابات است و احزاب باید نهایت استفاده را از این زمان و شرایط ببرند، مطرح کرد: کمیته احزاب و تشکل های مدنی کمیسیون فعالیت و عملکرد خوبی داشته و همکاری های مناسبی با وزارت کشور و مرکز پژوهش های مجلس برای تقویت جایگاه احزاب در کشور انجام داده و آماده کمک به رشد و بالندگی احزاب در کشور می باشد.
پروانه مافی

پروانه مافی:

هیچ مشکل و منع قانونی برای فعالیت احزاب در ایران وجود ندارد/ مشکل اقتصادی بزرگترین مانع احزاب برای فعالیت و حضور قوی تر

پروانه مافی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در ” خصوص علت ریشه دار و فعال نبودن احزاب در کشورمان”، اظهار کرد: آنچه که در خصوص عدم فعالیت مناسب احزاب در ایران باید توجه داشت، وجود دو مشکل اساسی و اصلی در خصوص آنها می باشد که اول مشکل اقتصادی و اداری حزب است که باید توسط هیات مدیره پیگیری و برطرف شود و مسئله دیگر مشکل فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی احزاب با مشکلات مالی فراوانی روبرو هستند که این امر در فعالیت آنها تاثیر گذار است ، گفت: احزاب باید در کنار فعالیت حزبی ،‌کارکرد اقتصادی جهت تامین منابع مالی خود داشته باشند که متاسفانه در ایران اینگونه نیست و این امر بر عملکرد و فعالیت احزاب تاثیر منفی می گذارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دنیا معمولا احزاب با کار اقتصادی خود یا اعضای حزب مشکلات منابعی خود را برطرف می کنند، در حالی که در ایران تامین منابع مالی داوطلبانه و از سوی اعضا می باشد،‌ بیان داشت: بدون دریافت وجه و منابع مالی مشکلاتی برای احزاب بوجود می آید و آنها نمی توانند به فعالیت مناسب و تاثیر گذار ادامه دهند و شاهد حضور آنها در صحنه های اجرایی و عملیاتی کشور باشیم.

وی با بیان اینکه مطمئنا یکی از مهمترین و بارزترین مشکلات احزاب برای فعالیت و حضور در عرصه کشور مشکلات اقتصادی می باشد به همین دلیل است که احزاب و تشکل ها تلاش می کنند تا به منابع دست یابند تا از طریق آنها بتوانند مشکلات مالی حزب را تامین نمایند و پس از وارد کارزار سیاسی و فرهنگی کشور شوند، تصریح کرد: متاسفانه در هیچ یک از احزاب در ایران به دلیل اینکه تعریف درستی از فعالیت اقتصادی و فرهنگی صورت نگرفته است، بستر سازی و فعالیت در این زمینه ها وجود ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه البته احزاب در فصل انتخابات برای سهم خواهی و حضور سیاسی در صحنه تلاش می کنند تا برای خود جایگاه ای پیدا کنند که این امر جز ذات و واقعیت های عملکرد حزبی است،‌ تاکید کرد: هیچ مشکل و منع قانونی برای فعالیت احزاب در ایران وجود ندارد و تمامی شرایط و زمینه ها برای فعالیت قانونی آنها فراهم است.

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طبق بررسی های صورت گرفته نزدیک به ۲۵۰ حزب ثبت شده وجود دارد که عمده آنها فعال نیستند و در حد هیات رئیسه باقی مانده اند،‌ گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای اینکه حزب ها فعال تر و پویا تر شوند، طبق قانون جدید احزاب به دنبال این است که به احزابی که فعال نیستند، فرصتی برای فعالیت داده شود و یا اینکه آنها با برخی احزاب هسمو ادغام گردند.

نائب رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی با تاکید بر اینکه باید احزاب کمتر ولی فعال تر باشند و ساماندهی لازم برای این امر صورت بگیرد، افزود: تصمیم گرفته شده با انتخاب خود احزاب دو نفر نماینده از حزب های موجود البته بدون حق رای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه گردند تا در تصمیم گیری ها مشارکت لازم را داشته باشند. که برای ثبت نام می توانند به سایت وزارت کشور مراجعه نمایند.
محمداسماعیل سعیدی

سعیدی مطرح کرد:

احزاب دولت ساخته و دوره ای بلای جان تقویت تحزب در ایران/ مردم در ایران به احزاب اعتماد ندارند

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در ” خصوص علت ریشه دار و فعال نبودن احزاب در کشورمان”، با بیان اینکه بخشی از احزاب در کشور ما متاسفانه دولت ساخته است و با دولت های که به قدرت می رسند شکل می گیرند. و بعد از آنها نیز محو می شوند که طی سالهای گذشته شاهد چندین حزب با این نوع فعالیت در کشور بوده ایم، گفت: شاید یکی از عواملی که منجر به موفق نبودن احزاب در کشور شده است، احزاب دولت ساخته و یا احزاب وابسته به دولت دانست چرا که که این موضوع احزاب و تشکل‌ها را از ماهیت اصلی آنها دور می‌کند و اجازه نمی‌دهد به کارکرد اصلی خود که همان توجه و نظارت به عملکرد دولت است، مبادرت بورزند.

وی با بیان اینکه البته برخی احزاب نیز فقط صرفا در زمان انتخابات بروز دارند تا با تشکل های دیگر برای امتیاز گرفتن و یا سهم خواهی وارد مذاکره شوند که این امر برای احزاب امر مناسبی نیست، تصریح کرد: متاسفانه احزاب در کشور ما به دلیل ریشه دار نبودن نتوانسته اند سازوکار صحیحی را پایه گذاری نمایند و با طرح و برنامه به کمک دولت و امور اجرایی کشور بیایند.

عضو کمیسیون فرهنگی با تاکید بر اینکه احزاب نتوانسته اند نقش موثری را در روند جاری کشور ایفا نمایند و جایگاه خود را مستحکم نمایند، افزود: با توجه به اینکه هیچ خلا قانونی برای فعالیت احزاب و تشکل ها وجود ندارد انتظار این است که حضور آنها با برنامه و جدیت باشد، ولی متاسفانه به دلیل ضعف های موجود هیچ کدام از احزاب نتواسته اند با برنامه و سازوکار مناسب وارد میدان شوند.

وی با اشاره به اینکه احزاب با فعالیت و حضور در تمامی صحنه ها می توانند نقش تاثیر گذاری را در امور کشور داشته باشند که متاسفانه تا کنون اینگونه نبوده است، بیان داشت: فرهنگ تحزیب در ایران نتوانسته جایگاه مناسب و پایداری بدست آورد و به همین دلیل نقش تاثیر گذاری هم نداشته اند.

سعیدی ادامه داد: البته به دلیل عملکرد نامناسب احزاب در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ذهنیت خوشایندی از حزب ها ندارند و این بی اعتمادی باعث عدم رشد و ترقی احزاب در ایران شده است.

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه احزاب فعال و پویا می توانند با کادر سازی و آموزش تیم های بسیار قوی را برای اداره امور کشور آماده نمایند که در حال حاضر چنین اتفاقی در ایران نیافتاده است، گفت: اگر احزاب رشد منطقی و در چارچوب نیازهای جامعه داشته باشند می توانند هزینه را کاهش و باعث تعالی کشور شوند و نقش زبان گویای مردم در برابر عملکرد دولت باشند.
محمد جواد جمالی نوبندگانی در غرفه خانه ملت

جمالی نوبندگانی

همه شرایط قانونی برای فعالیت احزاب قانونی در کشور برای تعالی جامعه فراهم است

محمد جواد جمالی نوبندگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در ” خصوص علت ریشه دار و فعال نبودن احزاب در کشورمان”، گفت: فعالیت و عملکرد احزاب یکی از فرایند های پیشرفت دموکراسی در غرب بوده ، چرا که این احزاب هستند که با برنامه ریزی برای حل مشکلات مردم وارد صحنه شده و در مواقع لزوم نیز به دنبال تحقق خواسته های مردم برای رشد و تعالی می باشند.

وی با اشاره به اینکه در دنیای غرب برای اینکه احزاب در جایگاه حاکمیت قرار بگیرد برنامه ریزی و هدف گذاری می کنند، اظهار کرد: احزاب در دیگر کشورهای پیشرفته بر اساس مرامنامه خود ریل گذاری صورت کرده تا به اهداف و برنامه های پیش رو دست یابند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احزاب می توانند با کادر سازی و آمورش نیروهای نخبه آنها را برای اداره کشور در مناصب مختلف آماده کنند، بیان داشت: باید برای تقویت واقعی احزاب به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های آنها راهکارهای لازم را اتخاذ کرد، چرا که از لحاظ قانونی هیج محدودیتی برای حزب های قانونی درکشور وجود ندارد و همه زمینه ها برای فعالیت آنها فراهم می باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه احزاب باید در خصوص مناقع ملی در نقطه مشترک باشند و در موقع ضروری و مورد نیاز همه با یکدیگر همکاری لازم را دارند، گفت: متاسفانه دیده می شود که در برخی مواقع اندکی از احزاب برای رسیدن سریعتر به قدرت برخی منافع ملی و مصالح کشور را نادیده می گیرند که این امر به هیج عنوان پسندیده نیست.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به معنای واقعی هیچ حزبی و تشکلی وجود ندارد و در مواقع خاص مانند انتخابات شاهد حضور خیلی عظیمی از حزبی های مقطعی هستیم، افزود: احزاب باید با ایدئولوژی، هدف و برنامه‌ریزی در جهت کسب قدرت و حفظ منافع ملی و رونق امور در کشور حرکت کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،‌تصریح کرد: متاسفانه احزاب در ایران پشت سر افراد هستند یعنی با به قدرت رسیدن فردی حزبی در سایه دولت وی تشکیل می شود در حالی که در دیگر کشورهای این احزاب هستند که افراد را برای جایگاه ها و پست های حساس و مهم معرفی می نمایند./دیدگاهها بسته شده است.