– اکبر جباری مدیر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی در گفتگو با ارومیه خبر اعلام کرد

تقاضا از تمامی علاقمندان به سفر و گردشگری
سرزمین زیبای آتروپاتن و رنگین کمان اقوام وادیان را با گنجینه بی مانندی از طبیعت بکر و زیبا و مجموعه ای از آثار ماندگار از ماقبل تاریخ همچون غار تمتمان در ارومیه و آثار باستانی آن از قبیل دومین کلیسای شرق آشور در اورمیه آتشکده پادشاهی و جاویدان تخت سلیمان در تکاب ، کلیسای بیظیر طاطاووس در چالدران ، تپه باستانی و جام زرینش در حسنلو نقده ، سنگ نگاره پرغرور ساسانی در خان تختی سلماس ، قلعه زیبای اورارتویی بسطام در چایپاره ، گوردخمه مادی فخریگاه در مهاباد و نهایتا دریاچه کم رنگ اما زیبای اورمیه را بعنوان مقصد سفر خود برگزینند ودر این سفر از همراهی همکاران بنده در انجمن راهنمایان گردشگری آذربایجان غربی بهرمند گردندد تا سفری پربار با خاطراتی ماندگار را تجربه نمایند .
اخبار بیشتر بزودیدیدگاهها بسته شده است.